ข่าวการลงทะเบียน SMS (ส่วนภูมิภาค)
 
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง SMS (ส่วนภูมิภาค)ได้ที่นี่  
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทาง SMS (ส่วนกลาง)ได้ที่นี่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดให้บริการลงทะเบียนเรียนผ่านทาง SMS
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) โดยตัดเงินผ่านทางบัตรประจำตัว นักศึกษา Visa Electron ของธนาคารทหารไทย  ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2550 วันที่ 18-23 กรกฎาคม2550 เวลา 8.00 - 21.00 น. (นักศึกษาโปรดนำเงินเข้าบัญชีธนาคารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบผลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ไปรับ  
ใบเสร็จการลงทะเบียนได้ที่ สาขาวิทยบริการที่ทำการลงทะเบียน นับจากวันที่ลงทะเบียนไปแล้ว 30 วัน (วัน - เวลาราชการ )
   -:-  สวป.
   -:-  ทุนการศึกษา
   -:-  E-book
   -:-  E-learning
   -:-  E-Testing
   -:-  E-Service
   -:-  ระบบลงทะเบียน
     ผ่านอินเทอร์เน็ต
   -:-  M-Learning
   -:-  Cyber Class Room
   -:-  Course On
     Demand
   -:-  สถาบันคอมพิวเตอร์
   -:-  กองกิจการนักศึกษา
   -:-  Ru Jobs
   -:-  ศูนย์หนังสือ มร.
   -:-  การเรียนการสอน
     สำหรับนักศึกษาที่ใช้
     Pocket PC