ประกาศมหาวิทยาลัย
<-> ปฏิทินการศึกษา
<-> ระเบียบมหาวิทยาลัย
 <-> คู่มือการใช้ระบบ 
สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทะเบียน
<-> ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน
<-> คำแนะนำการลงทะเบียน
<-> ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
<-> ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน
 <-> ตรวจสอบรหัสผ่าน
 <-> ลงทะเบียนเรียน
<-> ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
สารสนเทศอื่นๆ
<-> ตารางสอบ
<-> ตรวจสอบผลการศึกษา
<-> ถามตอบ - ปัญหา
สำหรับเจ้าหน้าที่
<-> ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
<-> ตรวจสอบผลการศึกษา
<-> ปรับปรุงกระบวนวิชาที่เปิดสอน
<-> ปรับปรุงสถานะภาพนักศึกษา
<-> ปรับสถานะการลงทะเบียน
  Line 

: เปิดบริการให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี (นักศึกษาเก่าส่วนกลาง) ที่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบ Visa Electron ของธนาคารทหารไทย ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต  ภาค S ปีการศึกษา  2553 เวลา 8.00 - 21.00 น. ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2554 (นักศึกษาโปรดนำเงินเข้าบัญชีของบัตรนักศึกษาก่อนล่วงหน้า 1 วัน)

 นักศึกษาโปรดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรการศึกษาที่สมัครเรียน หรือติดต่อคณะ 
 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย
ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั้งทาง Internet, ทางโทรศัพท์ และที่มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้นะคะ...
 
 การแก้ไขปัญหากรณีหน้าเว็บเป็นการลงทะเบียนภาคเดิม รายละเอียด
 
ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ->ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
- ตรวจสอบวิชาที่เปิดสอน 1.ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่าน ภาค S/53
- คำแนะนำการลงทะเบียน 2.ลงทะเบียนเรียน
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

3.ตรวจสอบผลลงทะเบียนทาง Internet
 
รายงาน
-:-สถิติการลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet และ SMS ภาค S/2553
-:-รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet และ SMS ภาค S/2553
(รอตรวจสอบผลการชำระเงินกับทางธนาคารฯ อีกครั้ง...)
 
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ให้ไปรับใบเสร็จการลงทะเบียนภาค S/2553 ได้ที่ KLB.ชั้น1
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป (วันและเวลาราชการ) <%--รับใบเสร็จ (รอประกาศ)--%>

   
หน้าแรก ติดต่อเจ้าหน้าที่ สวป.(งานลงทะเบียนเรียน)
โทร 02-3108610, 02-3108626
พัฒนาระบบโดย... สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
*****************
First Launch: February 2003 -:- Last Updated: 16 Feb 2011